Terug naar leden

Oosterlengte

Thuiszorg en diensten thuis.

Door het inzetten van deze diensten kan de zelfstandigheid van de cliënt in de eigen woning worden vergroot. Tot het pakket behoren:


Maaltijdservice

Voor iedereen die daar behoefte aan heeft, biedt Oosterlengte gemakkelijk en snel een warme maaltijd op tafel voor een aantrekkelijke prijs.

Thuiszorg

Thuiszorg Oosterlengte biedt drie vormen van thuiszorg, afgestemd op de vraag van de cliënt in de vorm van enkele of meerdere uren per week.
Huishoudelijke hulp
Wij houden uw huis "pico bello" schoon in nauw overleg met u.

Lichamelijke verzorging

De verzorgende van Oosterlengte ondersteunt u of neemt taken over bij de dagelijkse verzorging.
Verpleging
Voor de meer complexe zorghandelingen kunt u rekenen op de gekwalificeerde medewerkers van Oosterlengte.

Dagvoorzieningen

Voor een zinvolle dagbesteding, maar ook om het "thuisfront" te ontlasten, biedt Oosterlengte de mogelijkheid van dagopvang op een aantal van haar locaties. Wanneer er naast bovengenoemde voorziening sprake is van het behouden of vergroten van mogelijkheden, kent Oosterlengte ook de mogelijkheid tot dagbehandeling.

Hulpoproepsyteem

Voor wie zich thuis niet meer veilig of zeker voelt, is er het Hulpoproepsyteem van Oosterlengte. Met één druk op de knop kan snel een mantelzorger of hulpverlener worden ingeschakeld. Daardoor kunt u langer in uw eigen huis blijven wonen.

Thuisbegeleiding

Dit is een combinatie van persoonlijke- en huishoudelijke begeleiding. Oosterlengte biedt deze extra ondersteuning bij het vinden van oplossingen in een periode, dat het niet meer "loopt". Samen met u wordt gewerkt aan het terugwinnen van de controle over het dagelijkse leven.

Video hometraining

In huishoudens met kinderen en jongeren vanaf 0 tot ongeveer 18 jaar kan het contact met elkaar soms niet meer echt goed lukken. De video hometraining van Oosterlengte kan dan uitkomst bieden. Met behulp van videobeelden wordt gewerkt aan het vergroten van het begrip over en weer en herstel van de communicatie.

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget biedt u de mogelijkheid om zelf de hulp in te kopen die u nodig heeft. Na de toekenning van een PGB kan Oosterlengte bemiddelen in het verkrijgen van hulp en zorg. Natuurlijk kunt u die hulp en zorg ook inkopen bij Oosterlengte.

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen uit liefde of persoonlijke betrokkenheid voor naasten of anderen uit hun directe omgeving. Voor hen bestaat de mogelijkheid van wat wordt genoemd respijtzorg. Oosterlengte kan dan tijdelijk de zorg overnemen. Hierdoor krijgt de mantelzorger de gelegenheid om nieuwe energie op te doen, waardoor hij of zij de zorg langer vol kan houden.

Steunstee

Oosterlengte participeert in de Steunstee's in de regio. Dit gezamenlijk initiatief van overheid en maatschappelijke instellingen ondersteunt, begeleidt en biedt activiteiten aan de cliënt in zijn eigen woonomgeving.
Ledenservice
Als extra service, om u nog meer te steunen bij het handhaven van uw zelfstandigheid in uw eigen woning, biedt Oosterlengte u het GRATIS lidmaatschap van de ledenservice. Oosterlengte biedt u daarmee handige diensten, tegen een vriendenprijsje en nog meer financiële voordelen.


Oosterlengte Winkel & webshop

Aan de Venne 114 in Winschoten is een Oosterlengtewinkel gevestigd, voor iedereen, van 0 tot 100, die hulpmiddelen nodig heeft. Men kan hier terecht voor allerlei hulpmiddelen zoals scootmobielen, rollators, douche en toilet hulpmiddelen, sta-op-stoelen, rolstoelen, en andere artikelen die het dagelijks leven gemakkelijker maken. Maar ook een hulpoproepsysteem en maaltijdservicediensten zijn aan te vragen.

Wonen en zorg

Woonzorgcentra

Wanneer zelfstandig wonen in de eigen woning onverhoopt niet haalbaar of wenselijk meer is, kan opname in een woonzorgcentrum (verzorgingshuis) van Oosterlengte een uitkomst bieden. Oosterlengte beheert zeven woonzorgcentra in de regio. Deze centra hebben meestal ook een groot aantal aanleunwoningen onder hun beheer. De woonzorgcentra van Oosterlengte bieden allerlei (zorg)activiteiten aan de bewoners van het huis, welke ook toegankelijk zijn voor de bewoners van de aanleunwoningen. Ook kunnen bewoners uit de wijk of regio gebruik maken van de diverse voorzieningen.
De zeven locaties zijn:
't Vondelhuys en de Renselheerdt in Winschoten, de Molenhof en Clockstede in Pekela,
Nieuw Vredenhoven in Scheemda, de Tjamme in Beerta en 't Hamrik in Nieuwolda.

Begeleid wonen

Wanneer bij het vorderen van de leeftijd de geestelijke vermogens beginnen af te nemen, kan opname in het begeleid wonen project van Oosterlengte een uitkomst bieden. De verzorging en de begeleiding bij het wonen en leven in groepsverband hebben een positieve invloed op het welzijn van de cliënt.

Dagopvang

Oosterlengte biedt op meerdere locaties dagopvang, zoals bij Diensten Thuis genoemd.

Verpleging en behandeling

Verpleeghuiszorg

Als de zorgvraag van de cliënt leidt tot vormen van meer complexe zorg, kan Oosterlengte verpleeghuiszorg aanbieden. Deze zorg kan gegeven worden in het verpleeghuis Old Wolde, de Bloemenhof in 't Vondelhuys en ook thuis, als verpleging in het kader van Diensten Thuis. In de nabije toekomst hoopt Oosterlengte ook verpleeghuiszorg aan te kunnen bieden in de diverse Woonzorgcentra in de regio.
Verpleeghuiszorg kan zich richten op cliënten met lichamelijke problemen en beperkingen, er is dan sprake van somatische zorg. Een andere groep wordt bij het stijgen van de leeftijd geconfronteerd met geestelijke achteruitgang, dan is er psychogeriatrische zorg nodig.
Revalidatie
In het verpleeghuis Old Wolde bestaat de mogelijkheid een revalidatieprogramma te volgen. Dit is bedoeld voor cliënten met een verpleeghuisindicatie, die maximaal drie maanden nodig hebben om weer naar huis of een andere woonomgeving terug te keren.

Diagnostisch Onderzoek Centrum

Het stellen van de diagnose dementie is vaak moeilijk en dient zorgvuldig en professioneel te gebeuren. Het DOC kan dat binnen één dag verzorgen, waarna door het onderzoeksteam een behandeladvies kan worden gegeven.

Dagbehandeling

Oosterlengte biedt in het verpleeghuis Old Wolde dagbehandeling aan. Bij cliënten met een lichamelijke beperking wordt hulp en behandeling geboden om met de bestaande handicap (weer) zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren. Tevens wordt via dagbehandeling bewerkstelligd om opname uit te stellen of een dagstructuur aan te bieden. Bij cliënten met achteruitgang of beperking van de geestelijke vermogens is de dagbehandeling gericht op het aanbrengen van structuur in het 24-uursritme en opvang om het thuisfront te ontlasten. Ook is aanvullende observatie mogelijk naar het geestelijk, sociaal en lichamelijk functioneren.

Palliatieve zorg

Wanneer het niet (meer) mogelijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen en het ziekenhuis niet de zo gewenste rust en aandacht kan geven, kan palliatieve zorg een uitkomst brengen. Oosterlengte biedt deze zorg op de diverse locaties aan maar ook thuis.

Contact:

Zeefbaan 2
9672 BN Winschoten
Tel: 0597-471700
Email: info@oosterlengte.nl