Plan van aanpak

Doelstelling VPO

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij het behoud van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van de bedrijventerreinen in de gemeente Oldambt.

Vanuit deze doelstellingen zijn korte en lange termijn doelen te formuleren. Het VPO bestuur kiest voor de volgende prioriteiten

 

Lange termijn doelen ruimtelijke en functionele kwaliteit van de bedrijventerreinen:

  • Het in samenhang ontwikkelen van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen;
  • Bedrijventerreinen ontwikkelen in regionaal verband;
  • De ruimtelijke kwaliteit in standhouden en waar mogelijk verbeteren.

Korte termijn doelen ruimtelijke en functionele kwaliteit van de bedrijventerreinen:

  • Het inzetten van een traject om tot verbetering van de aansturing van het beheer op de bedrijventerreinen te komen inclusief integrale handhaving;
  • Het gezamenlijk actualiseren van de economische beleidsdoelen voor de gemeente op het gebied van bedrijventerreinen, het stimuleren en ondersteunen van het binden en aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe economische activiteiten

Korte termijn doelen voor gezamenlijke inkoop van goederen en diensten:

  • De mogelijkheden bezien om bv ICT / glasvezel, energiebesparing / zonnecollectoren / biomassa, en andere zaken gezamenlijk in te kopen.