Samenwerking gemeente

De gemeente Oldambt is een belangrijke gesprekpartner voor de VPO op het gebied van economie en werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in de Gemeente Oldambt. Het gemeentebestuur en het VPO bestuur hebben hun verdere samenwerking vastgelegd in een convenant.

Financiering

Er moet nog het nodige gebeuren om meer structuur in de VPO taken en de relatie met de gemeente te brengen. Het bestuur is van mening dat zij dit niet zonder ondersteuning tot stand kan brengen. Het VPO bestuur heeft de gemeente en de provincie gevraagd om middelen ter beschikking te stellen. De provincie Groningen wil beleidsmatig de samenwerking tussen bedrijven onderling (in gemeente en regioverband) bevorderen en ondersteunen. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gekomen om het parkmanagement te ondersteunen.

Verantwoordelijkheid

Gemeente en VPO hebben in de communicatie naar de bedrijven toe een eigen verantwoordelijkheid. Waar mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken en gezamenlijk gecommuniceerd. Gemeente en VPO brengen elkaar vooraf op de hoogte van de communicatie-uitingen met de bedrijven op de bedrijventerreinen.