Glasvezel

Eén van de projecten binnen de revitalisering was de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op Reiderland, Rensel en Hoogebrug. Inmiddels beschikken de genoemde bedrijventerreinenwe over een openbaar kabelnetwerk.

Doelstelling van de VPO was en is niet het beheer te hebben maar wel om een open netwerk te hebben zodat ondernemers zelf kunnen kiezen welke diensten zij willen kiezen en van welke aanbieder zij die diensten willen afnemen.