Veiligheid

In de voorgaande jaren heeft de VPO in nauwe samenwerking met gemeente, politie, brandweer, platform criminaliteitspreventie Groningen en MKB Noord een traject Keurmerk Veilig Ondernemen doorlopen.

In december 2007 heeft de VPO het Keurmerk Veilig Ondernemen verworven onder voorwaarde dat een pakket aan maatregelen wordt doorgevoerd van voorlichtingsavonden op gebied van criminaliteitspreventie, brandveiligheid, verkeersveiligheid tot en met beter beheer van ondermeer groen e.d.. Ook parkeren van vrachtwagens en opleggers op de openbare weg zal vanuit oogpunt van veiligheid worden aangepakt.

Het bestuur wil graag een aparte werkgroep samenstellen rond de veiligheid op de terreinen.

Het Platform Criminaliteit Beheersing Groningen heeft een checklist gemaakt waarmee u zelf kunt beoordelen of er in uw bedrijf voldoende maatregelen zijn genomen op het gebied van veiligheid
Link: www.rpcgroningen.nl