Beheer

In het convenant dat met de gemeente is gesloten is het volgende over het beheer van de bedrijventerreinen opgenomen:

  • De samenwerking tussen de gemeente en VPO heeft tot doel:

1. Het optimaal functioneren van de bedrijventerreinen binnen de gemeente Oldambt en het daartoe vastleggen van afspraken tussen gemeente en ondernemers. De gemeente en VPO willen hierin samen optrekken, met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden.
2. Om dit doel te bereiken is een convenant afgesloten tussen partijen. Dit  convenant heeft een algemeen karakter.  Gemeente en het parkmanagement conformeren zich aan dit convenenant.
3. Het convenant is vooral gericht op het regelen van het beheer van de openbare ruimte en het vasthouden en verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dit in aansluiting op de revitalisering van de terreinen Hoogebrug I en II en Rensel.

Het gezamenlijk uitwerken van het beheer van de bedrijventerreinen kan op veel manieren. Essentieel daarbij is dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid behoud waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het beheer van het openbaar gebied. De ondernemers zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitstraling van hun panden en percelen die zij gebruiken.


Het parkmanagement gaat het niet om het overnemen van het beheer maar om het in goed overleg met de gemeente bewaken van het beheer zodat het op een goed niveau wordt uitgevoerd. Het parkmanagement wil structureel meedenken in het beheer van de bedrijventerreinen. Beheer is een permanent terugkerend onderwerp in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeente.

Het parkmanagement stelt voor met de gemeente en publiq een schouw op de terreinen te houden. Daarnaast is er binnen het bestuur van het parkmanagement zesmaal per jaar overleg over de actuele situatie op en rond de bedrijventerreinen in gemeente Oldambt.
De gemeente Oldambt heeft een digitaal meldpunt voor klachten en meldingen openbare ruimte geopend. Met het gemeentebestuur is afgesproken om het functioneren van dit meldpunt te volgen en heeft hier regelmatig afstemming over met het parkmanagement.

Wij vragen u om uw klachten en meldingen bij het digitale loket te melden en het parkmanagement op de hoogte te houden van uw ervaringen met de afhandeling van uw klachten en meldingen.
U kunt uw ervaringen mailen naar: info@parkmanagementoldambt.nl of bij accute situaties direct contact opnemen met de parkmanager.