Ruimtelijke kwaliteit

De VPO werkt samen met de gemeente aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zodat:

  • De kwaliteit van de industrieterreinen wordt verhoogd en bedrijven minder snel vertrekken en nieuwe bedrijven zich willen vestigen.
  • Overleg over de Bestemmingsplannen zoals die op dit moment worden behandeld.
  • De gemeente werkt een beeldkwaliteitplan uit waarin uitgangspunten en kwaliteitseisen worden omschreven waaraan toekomstige (ver)bouwplannen op de bedrijventerreinen moeten voldoen. De VPO is hierbij nauw betrokken.
  •  De lat moet op een reëel en economisch haalbaar niveau komen te liggen.