Terug naar Tips

Voorkom vals alarm

Voorkom vals alarm

Van de circa 40 duizend inbraak-alarmmeldingen die Particuliere Alarmcentrales (PAC's) jaarlijks doorgegeven, rukt de politie in negen van de tien gevallen voor niets uit. Het onnodig uitrijden met minimaal twee personen, controle ter plaatse en de administratieve afhandeling, slokt een enorme hoeveelheid werktijd op. Hoewel valse alarmen nooit helemaal zijn te voorkomen, vinden politie en beveiligingsbranche dat het beter kan. Hieronder leest u hoe zij met alarmverificatie het aantal ‘valse alarmen' willen verminderen.

Wat houdt alarmverificatie in?
Politie en beveiligingsbranche hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 1 januari 2011 Particuliere Alarmcentrales (PAC's) een alarmmelding alleen doorgeven aan de politie, als deze melding op betrouwbaarheid is gecontroleerd: alarmverificatie. Deze melding krijgt bij de politie de hoogste prioriteit.

Wie moet een alarm verifiëren en hoe?
Een bedrijf bepaalt zelf hoe het de verificatie van een alarm organiseert. Dat kan op één van de twee volgende manieren:

- Via menselijke waarneming
De ondernemer, medewerker, buurman en/of PAC-medewerker neemt zelf ter plekke waar of er terecht sprake is van een inbraakalarm. Dit gebeurt door te kijken of braaksporen aanwezig zijn. Zo ja, dan kan de politie worden gewaarschuwd. Beveiligingsorganisaties hebben uitgerekend dat dit een ondernemer tussen de 50 en 70 euro per keer kost.
NB: Degene die het alarm verifieert loopt het risico in een ongewenste/gevaarlijke situatie terecht te komen. Houd hier rekening mee!

- Met technische voorzieningen
Een ondernemer kan een alarm ook met de volgende technische voorzieningen verifiëren:
• Camera's, waarmee de PAC het pand kan inkijken; "zien" kan meer zekerheid geven.
• Dubbele, onafhankelijke zonering; elke combinatie van detectie-mogelijkheden sluit op grond van de gebruikte techniek (vrijwel) uit dat een dubbele melding door dezelfde storingsbron kan worden veroorzaakt.
• Inluisteren op afstand. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen geluiden voortgebracht door mensen, dieren of dingen.
Deze extra investeringen verdienen zich doorgaans terug door een hogere prioriteit bij politie en vermindering van kosten voor het afhandelen van valse alarmen.

Wanneer rijdt de politie uit?
De politie rijdt in het geval van een geverifieerd alarm met prioriteit 1 uit. In de regel betekent dit dat de politie in stedelijke gebieden binnen 10 minuten ter plaatste is, in landelijke gebieden binnen 15 minuten.

Moet een bedrijf actie ondernemen?
Wie al is voorzien van voldoende alarmverificatie hoeft verder niets te doen. Bedrijven die dat niet zijn maar daar wel iets aan willen doen, doen er goed aan de bedrijfsbeveiliging aan een professionele analyse te onderwerpen.

Tenslotte
Hoe hoog is het totaal aan valse alarmen in uw bedrijf? En wat kost dat? Met betere (en consequente) organisatorische procedures kan het aantal vaak aanzienlijk worden verminderd.