Terug naar Nieuws

Wateroverlast Winschoten 2

Maatregelen op de Industrieterreinen naar aanleiding van de wateroverlast

Reeds uitgevoerd

- Protocol afgesproken met het waterschap betreffende hoog water in de afwateringssloten;
- Reinigen en inspecteren van de riolen in de Industrieweg, Papierbaan en Zeefbaan;
- Wortelingroei uit het hoofdriool verwijderd ter plaatse van de Zeefbaan;
- Afkoppelen van kolken ter plaatse van Zeefbaan 2a;
- Plaatsing ontluchtingsputdeksels op de Industrieweg en bij de Welkoop;
- Verlagen viertal overstortmuren van het hemelwaterriool (Havenkade-oost, Oosterhavenkade 2x en Industrieweg);
- Verlagen tweetal overstortmuren van het vuilwaterriool (Industrieweg en Renselweg)
- Twee rechtstreekse hemelwateruitlaten voor dakwater gemaakt op de Rensel ter plaatse van de Havenkade-oost;
- Aanpassen van het rioolpompenregime (first-flush-systeem) ter ontlasting van het niet gescheiden (lage) deel van de Industrieweg.

Wordt nog uitgevoerd

- Realiseren van een extra hemelwateruitlaat ter plaatse van de Papierbaan / Zeefbaan
(in uitvoering)
- Plaatsen van een extra hoogwater sensor in de sloot langs de Udesweg (Waterschap);
- Verlagen overstortmuren van het hemelwaterriool op de industrieterreinen Reiderland en Hoogebrug;
- Aanpassen van het rioolpompenregime op het Industrieterrein Hoogebrug;
- Reinigen en inspecteren van de riolering op het gehele industrieterrein;
- Dakwater rechtstreeks aansluiten op de waterschapssloot (Synergon);