Terug naar Nieuws

Wateroverlast Winschoten 1

Voorkomen beter dan genezen...


Aanpak wateroverlast hoog op de agenda

Afgelopen jaar was het weer raak in Nederland, veel en aanhoudende regenbuien zorgden in grote delen van ons land voor extreme wateroverlast. Ook Oldambt kan hierover meepraten. In Winschoten stonden op 19/20 juni en 19 augustus wegen onder water en moesten sommige inwoners en ondernemers het water uit hun huis of bedrijf hozen. Aan extreme regenval valt niets te doen maar de gemeente Oldambt zet er wel op in om, daar waar mogelijk, wateroverlast te beperken.

Twee-sporen aanpak
Na de enorme regenbuien van juni en augustus zijn ambtenaren van de gemeente druk bezig om te inventariseren hoe Winschoten zich beter kan wapenen tegen het water. Daarbij is gekozen voor een twee-sporen aanpak. Een zogenaamde sectorale- en een integrale aanpak.
Binnen de sectorale aanpak wordt gekeken welke verbeteringen in het rioolstelsel doorgevoerd kunnen worden. Mogelijke maatregelen worden momenteel doorgerekend. Door nu de effecten te onderzoeken kan straks snel worden overgegaan op het voorbereiden en daadwerkelijk realiseren van de maatregelen. Ook wordt, samen met het waterschap, gekeken naar verbeteringen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Integrale aanpak
Om controle te krijgen op wateroverlast is een brede kijk nodig. Wateroverlast is afhankelijk van het oppervlaktewater, het grondwaterpeil, hoogteligging en de ruimtelijke ordening. Om integraliteit te waarborgen wordt de samenwerking gezocht met betrokken partijen, zoals medewerkers die zich bezighouden met het actieprogramma ‘Versterking Binnenstad Winschoten', het waterschap Hunze en Aa's en de provincie Groningen.
De integrale aanpak kent een langere doorlooptijd vanwege het gemeenschappelijke karakter.

Reeds uitgevoerd
Het maken van scenario's die in de toekomst de wateroverlast kunnen beperken is één, maar de gemeente heeft ook al tal van acties uitgevoerd die relatief eenvoudig op korte termijn realiseerbaar bleken, zoals: het plaatsen van ontluchtingsdeksels op cruciale plaatsen, het aanleggen van een aantal extra duikers, het uitdiepen van sloten, het verwijderen van wortels uit riolen, het bijplaatsen van kolken, het afkoppelen van kolken en het aanpassen van straatwerk.

Kortom de gemeente doet er momenteel alles aan om ervoor te zorgen dat wateroverlast, zoals inwoners en ondernemers dat in juni en augustus hebben ervaren, daar waar mogelijk te beperken.