Nieuws

Wateroverlast Winschoten 1

Voorkomen beter dan genezen... Aanpak wateroverlast hoog op de agenda Afgelopen jaar was het weer raak in Nederland, veel en aanhoudende regenbuien zorgden in grote delen van ons land voor extreme wateroverlast. Ook Oldambt kan hierover meepraten. In Winschoten stonden op 19/20 juni en 19 augustus wegen onder water en moesten sommige inwoners en ondernemers het water uit hun huis ... Lees verderWateroverlast Winschoten 2

Maatregelen op de Industrieterreinen naar aanleiding van de wateroverlast Reeds uitgevoerd - Protocol afgesproken met het waterschap betreffende hoog water in de afwateringssloten; - Reinigen en inspecteren van de riolen in de Industrieweg, Papierbaan en Zeefbaan; - Wortelingroei uit het hoofdriool verwijderd ter plaatse van de Zeefbaan; - Afkoppelen van kolken ter plaatse van Ze... Lees verderRaad Oldambt akkoord met Wereldbazar in Winschoten

De bouw van de Wereldbazar in Winschoten kan beginnen. De gemeenteraad van Oldambt ging de afgelopen dinsdagavond akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijziging. Zie voor de volledige plannen:  www.dewereldbazar.nl ... Lees verder